Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tra Cứu Thông Tin Khách Thập Phương Cầu Bình An

TRA CỨU THÔNG TIN NHỮNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ CẦU BÌNH AN

(Những người đã đăng ký tên sẽ được chùa cầu bình an vào những ngày lễ, rằm, …)

TÌM KIẾM THÔNG TIN
Họ tên
Địa chỉ
Phường xã [INSERT_PHP]include(“file/Tenphuong.php”);[/INSERT_PHP]
Quận [INSERT_PHP]include(“file/Tenquan.php”);[/INSERT_PHP]
Thành phố – tỉnh [INSERT_PHP]include(“file/Tentinh.php”);[/INSERT_PHP]
Dân tộc
Số CMND
Số điện thoại