Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Đăng ký danh sách chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu

FORM ĐĂNG KÝ DANH SÁCH LỄ BÁI CHÙA ÔNG – THẤT PHỦ QUAN ĐẾ MIẾU QUẬN THỦ ĐỨC – TP HCM

(Những người đã đăng ký tên sẽ được chùa cầu bình an vào những ngày lễ, rằm, …)

Để tránh trùng lắp, quý khách hãy tra cứu thử xem đã có thông tin của mình chưa . Tra cứu

FORM ĐĂNG KÝ
Họ tên
Địa chỉ
Phường xã [INSERT_PHP]include(“file/Tenphuong.php”);[/INSERT_PHP]
Quận [INSERT_PHP]include(“file/Tenquan.php”);[/INSERT_PHP]
Thành phố – tỉnh [INSERT_PHP]include(“file/Tentinh.php”);[/INSERT_PHP]
Dân tộc
Ngôn ngữ [INSERT_PHP]include(“file/Tenngonngu.php”);[/INSERT_PHP]
Số CMND
Ngày tháng năm sinh
Học vấn [INSERT_PHP]include(“file/Tenhocvan.php”);[/INSERT_PHP]
Nghề nghiệp [INSERT_PHP]include(“file/Tennghe.php”);[/INSERT_PHP]
Số điện thoại
Email
[insert_php] $a=rand(1,100);$b=rand(1,100); $c=$a+$b ; echo “Trả lời câu hỏi sau : $a + $b = ?”; [/insert_php]
Trả lời