Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chùa Ông Thủ Đức tổ chức hội nghị phân bổ nhân sự đảm nhiệm chức vụ mới

0 391

Ngày 3 tháng 1 năm 2021, chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu đã tổ chức hội nghị nhằm phân bổ nhân sự đảm nhiệm các chức vụ mới trong giai đoạn sắp tới

Nhằm tăng cường lực lượng nhân sự để thực hiện nhiều nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu đã mời tham gia vào ban quản trị nhiều nhân sự mới có trình độ cao và có nhiệt tâm cống hiến cho Chùa Ông cũng như cho cộng đồng người Hoa trên địa bàn Thủ Đức

Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, ngày 3 tháng 1 năm 2021, Ban Quản Trị Chùa Ông Thủ Đức đã tổ chức hội nghị nhằm phân bổ nhân sự đảm nhiệm các chức vụ trong nhiệm kỳ mới năm 2020-2025. Sau khi tiến hành biểu quyết, hội nghị đã thống nhất bổ nhiệm các nhân sự vào các chức vụ sau :

 • Hội trưởng : Ông Mã Sang
 • 5 Hội Phó : Ông Mã Quốc Thuần, Lý Đức Thắng, Lý Gia Khang, Tiết Nam, Lý Triệu Hưng
 • Phó Ban Thường Trực : Ông Lữ Triệu Hùng
 • Thư Ký – Kế Toán: Ông Quan Tô, Ông So Ngưu , Tiết Nam, bà Tất Kim Linh
 • Giám sát – Kiểm Toán : Ông Dương Xai
 • Tài chính : Ông Lý Dũng Tùng, Lý Gia Khang
 • Trưởng bang trường học : Ông Tiết Nam, Lưu Tô Hà, Tất Kim Linh, tài chính : Lữ Cường
 • Trưởng bang thể dục : Ông Mã Quốc Thuần, Lý Phi Hùng, tài chính : Huỳnh Vĩ Quang
 • Phụ trách tổng vụ : Thiệu Hùng, Bành Quốc Huy, Chương Tuấn Hùng
 • Phụ trách phúc lợi xã hội : Ông Lữ Vinh, Tân Giản, Triệu Múi
 • Phụ trách giao tế : Lý Triệu Hưng, Huỳnh Văn, Huỳnh Hồng Nghĩa, Lương Sánh, Trần Tấn Thành

Tất cả đều thống nhất thông qua danh sách bổ nhiệm các chức vụ và đã được hội trưởng là ông Mã Sang phê duyệt

Trước đó, vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, tại chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu đã diễn ra đại hội người Hoa trên địa bàn Q. Thủ Đức nhằm tiến hành thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 27 và giới thiệu danh sách ban quản trị của nhiệm kỳ 28 giai đoạn 2020-2025. Đại Hội đã có sự tham dự của đại diện Ban Tôn Giáo TP.HCM cũng như đại diện của chính quyền địa phương và đã thành công tốt đẹp và đã giới thiệu ra 19 người để tham gia vào ban quản trị nhiệm kỳ mới

 

STT

序號

Họ và Tên

貴名

Chức vụ

職守

Địa chỉ

地址

Điện thoại /

手機

1 Mã Sang馬生 Trưởng Ban 730 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông 0906 660 889
2 Lữ Triệu Hùng呂潮雄 Phó Ban Thường Trực 6 Trương Văn Ngư, P. Linh Tây 0989 113 915
3 Tiết Nam薛貴英 Phó ban (kiêm)

Đổng Sự Trưởng trường Hoa Văn Đại Thành

103 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây 0989 703 199
4 Mã Quốc Thuần 馬國犉 Phó ban (kiêm)

Đổng Sự Trưởng Hội TDTT Đức Thanh

730 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông 0908 205 092
5 Lý Triệu Hưng李超興 Phó ban (kiêm)

Giao Tế

1559, tổ 15, Kp4, P. Tam Phú 0903 838 699
6 Lý Đức Thắng李德勝 Phó ban (kiêm)

Phúc Lợi

44 Lê Văn Ninh, P. Linh Tây 0908 845 855
7 Lý Gia Khang呂家康 Phó ban (kiêm)

Phó Thủ Quỹ

593 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông 0989 28 28 18
8 Lý Dũng Tùng李漢松 Ủy viên Thủ Quỹ 19 đường số 1, khu 301, P. Linh Tây 0909 884 633
9 Quan Tô 關善恩 Ủy Viên Thư Ký – Kế Toán 29 Đoàn Công Hớn, P. Trường Thọ 0932 759 920
10 Tất Kim Linh畢金鈴 Thư Ký 964 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu 0984 271 028
11 So Ngưu留兆棠 Ủy Viên Thư Ký 964 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu 0903 781 745
12 Dương Xai 楊滿然 Ủy viên kiểm toán 95 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây 028 3720 1620
13 Thiệu Hùng邵文洪 Ủy viên Tổng Vụ 10, Trần Văn Nữa, P. Linh Tây 0933 171 328
14 Bành Quốc Huy彭國輝 Tổng Vụ 14/2 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ 0938 875 394
15 Chương Tuấn Hùng 章俊雄 Ủy viênTổng Vụ 942/8, KP2, Đại Đồng, P. Trường Thọ 0937 854 816
16 Huỳnh Văn陣應全 Ủy viên Giao Tế 2 Đặng Thị Rành, P. Linh Tây 0909 299 218
17 Huỳnh Hồng Nghĩa黃洪義, Ủy viên Giao Tế 57/12 Dương Văn Cam, P. Linh Tây 0988 464 096
18 Lương Sánh粱漢明, Ủy viên Giao Tế 5 Lam Sơn, P. Linh Tây 0938 9363 681
19 Trần Tấn Thành陳進成 Ủy viên Giao Tế 148 Đại Lộ 2, P. Phước Bình 0398 787 181
20 Lữ Vinh呂維標,  Ủy Viên Phúc Lợi 2/2 Đặng Thị Rành, P. Linh Tây 0903 375 948
21 Lưu Tô危錫強 Ủy Viên Phúc Lợi 14/4 Tâm Tâm Xã, P. Linh Tây 0938 303 091
22 Tân Dương辛國揚 Ủy Viên Phúc Lợi 27/6 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ 0793 892 971
23 Triệu Múi趙漢明 Ủy Viên Phúc Lợi 104 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây 0283 720 0536
24 Lưu Tô Hà曾焰華 Phó Đổng Sự Trưởng trường Đại Thành 10 Dương Văn Cam, P. Linh Tây 0283 897 0330
25 Lữ Cường呂維強 Thủ Quỹ Trưởng trường Đại Thành 9 Trương Văn Ngư, P. Linh Tây 0933 869 468
26 Lý Phi Hùng李飛雄 Phó Hội Trưởng TDTT Đức Thanh 964 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu 0908 294 869
27 Huỳnh Vĩ Quang黃偉光 Ủy viên Thủy Quỹ TDTT Đức Thanh 134 KP2,P. Hiệp Bình Phước 0908 681 968

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.