Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Các hình ảnh ngày Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

0 614

Các hình ảnh ngày Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020 – 元宵節在守德郡七府關帝廟 已經舉行禮拜關聖帝君﹐請燈籠褲, …

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, chùa Ông đã tổ chức lễ cúng Tết Nguyên Tiêu tức Rằm Tháng Giáng và đông đảo bà con đã đến viếng chùa cầu cho mưa thuận gió hòa, gia quyến bình an, việc mua bán, kinh doanh, … công việc được suông sẽ

Từ rất sớm, khoảng 6h sáng đã có nhiều khách viếng chùa dịp Tết Nguyên Tiêu - Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020
Từ rất sớm, khoảng 6h sáng đã có nhiều khách viếng chùa dịp Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020
Các thành viên của Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức lẫn du khách đều mang khẩu trang để phòng chống dịch cúm Corona vào Tết Nguyên Tiêu - Rằm Tháng Giêng - ngày 8 tháng 2 năm 2020
Các thành viên của Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức lẫn du khách đều mang khẩu trang để phòng chống dịch cúm Corona vào Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng – ngày 8 tháng 2 năm 2020
Rất nhiều du khách đã thỉnh lồng đèn cầu bình an vào dịp Tết Nguyên Tiêu - Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020
Rất nhiều du khách đã thỉnh lồng đèn cầu bình an vào dịp Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020

Vào các năm trước, Thất Phủ Quan Đế Miếu còn tổ chức đấu giá 9 lồng đèn lớn – Đại đăng. Các lồng đèn này được đánh số từ 1-9 với các ý nghĩa may mắn, hồng phúc,  … như : Cả Nhà Bình An, Mua May Bắn Đắc, … nhưng năm nay, do e ngại dịch cúm Corona, nên 9 lồng đèn này đều có thể thỉnh như lồng đèn thông thường

Vào dịp Tết Nguyên Tiêu - Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, ngoài các lồng đèn thông thường còn có 9 lồng đèn lớn - đại đăng để khách viếng chùa có thể thỉnh về
Vào dịp Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, ngoài các lồng đèn thông thường còn có 9 lồng đèn lớn – đại đăng để khách viếng chùa có thể thỉnh về
Vào dịp Tết Nguyên Tiêu - Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, các lồng đèn đều được pháp sư làm nghi thức điểm tinh hay còn gọi là điểm nhãn
Vào dịp Tết Nguyên Tiêu – Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, các lồng đèn đều được pháp sư làm nghi thức điểm tinh hay còn gọi là điểm nhãn

Leave A Reply

Your email address will not be published.