Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chùa Ông Thủ Đức đãi cơm cuối năm 2019

0 407

Ngày 14 tháng 1 năm 2020, Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức đã tiến hành đãi cơm thân mật cuối năm 2019 cho các thành viên trong chùa, đến dự có các thân hữu và ban lãnh đạo chính quyền địa phương

Theo thông lệ và phong tục người Hoa, những ngày Âm lịch cuối năm cũ năm 2019, Thất Phủ Quan Đế MiếuChùa Ông Thủ Đức đã tổ chức cúng tạ ơn trời đất đã phò hộ trong năm cũ cũng như cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Sau đó, chùa Ông đã đãi cơm thân mật cho các thành viên ban Trị Sự, các thân bằng chung quanh, …. để họp mặt và thắt chặt thêm tình cảm thân thiết

Đến dự bữa cơm cuối năm tại Thất Phủ Quan Đế Miếu Thủ Đức, ngoài các thành viên ban trị sự, một số khách mời của chùa, am tự, … chung quanh còn có ban lãnh đạo của phường Linh Chiểu, phường Linh Tây, UBND quận Thủ Đức, … Tất cả cùng hy vọng nhiều điều may mắn, tốt đẹp, an lành sẽ đến với mọi người, mọi gia đình, … trong năm 2020 sắp đến

Ban lãnh đạo phường Linh Tây tham dự bữa cơm thân mật tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức cuối năm 2019 với các thành viên trong chùa, đến dự có các thân hữu và ban lãnh đạo chính quyền địa phương
Ban lãnh đạo phường Linh Tây tham dự bữa cơm thân mật tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức cuối năm 2019 với các thành viên trong chùa, đến dự có các thân hữu và ban lãnh đạo chính quyền địa phương
Ban lãnh đạo phường Linh Trung tham dự bữa cơm thân mật tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức đã tiến hành đãi cơm thân mật cuối năm 2019 cho các thành viên trong chùa, đến dự có các thân hữu và ban lãnh đạo chính quyền địa phương
Ban lãnh đạo phường Linh Trung tham dự bữa cơm thân mật tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức đã tiến hành đãi cơm thân mật cuối năm 2019 cho các thành viên trong chùa, đến dự có các thân hữu và ban lãnh đạo chính quyền địa phương
Leave A Reply

Your email address will not be published.