Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chương trình dạy tiếng Hoa miễn phí

0 3,004

Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miều Quận Thủ Đức mở chương trình dạy tiếng Hoa miễn phí dành cho mọi người bất kể trình độ, bất kể tuổi tác

Được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trên địa bàn Q. Thủ Đức và các vùng lân cận, Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miều Quận Thủ Đức thường xuyên mở các lớp giảng dạy tiếng Hoa miễn phí dành cho những người có nhu cầu họ tiếng Hoa, các lớp học này áp dụng dụng mọi người, theo học các lớp tiếng Hoa vở lòng, bất kể tuổi tác và mức học phí thấp

Các lớp có trình độ cao hơn, sẽ có mức học phí thấp

Nguồn kinh phí được chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế miếu hỗ trợ và giáo viên là những người Hoa đang sinh sống tại địa bàn Q. Thủ Đức. Chương trình có nhiều mức độ khác nhau dành cho nhiều đối tượng theo học. 

Mọi chi tiết, xin liên hệ cô Linh : 0984 271 028

Leave A Reply

Your email address will not be published.