Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

rằm tháng 7

Lịch cúng rằm tháng 7 năm 2019

Chùa ông - Thất Phủ Quan Đế Miếu sẽ phục vụ lễ cúng vào ngày rằm tháng 7 nhằm các phật tử, bà con thập phương có thể cúng cầu an Bà con, phận tử, ... các nơi có thể về chùa cúng từ 6h sáng đến 18h…