Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

Gia Cát Lượng

Quan Công – Quan Thánh Đế Quân

Có thể nói đức Quan Công hay còn gọi là Quan Thánh Đế Quân là nhân vật mà hầu như ai đều biết bởi vũ công siêu quần và đức tính trọng nghĩa khí không ai bằng nên được người Hoa lẫn người Việt thờ…