Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Nhà thiện tâm

Ban Quản Trị chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu Quận Thủ Đức, TP HCM xin cảm tạ những nhà thiện tâm ở danh sách sau đã cúng Tam Bảo giúp chùa có kinh phí sửa chữa và hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Hoa của chùa

Danh sách các nhà thiện tâm đã ủng hộ kinh phí cho chùa Thất Phủ Quan Đế Miếu

STT Họ tên Địa chỉ Số tiền Ngày góp
1 鑫泰公司 – Công ty Xin Tai Bình Dương 1.000.000đ 19/9/2019
2 紅玫瑰公司 – Công ty Hoa Hồng Đỏ Bình Dương 1.000.000đ 19/9/2019
3 Mrs. Doris Phua Siew Hua Singapore 1.000.000đ 19/9/2019
4 Công ty Wen Sheng Đồng Nai 1.500.000đ
5 Công ty Hùng Phước Nhơn Trạch 500.000đ
6 Ông Hùng Kiến Phong – 雄健鋒先生 Bình Dương 300 RMB
7 Ông Cao Vĩ Bình Dương 100 Usd
8 Ông Nguyễn Quốc Huy Thủ Đức 1.000.000đ