Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Ban Quản Trị

Các tin tức, nội bộ, … của ban Quản Trị chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu Quận Thủ Đức, TP HCM

Đấu thầu lồng đèn bình an

Hàng năm vào Rằm tháng Giêng, Chùa Ông - Thất Phủ Quan Đế Miều quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức đấu thầu lồng đèn cầu bình an Thông thường sẽ có 09 lồng đèn đánh số từ 1 đến 10 và có các tên như sau :…