Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Thất Phủ Quan Đế Miếu Chùa Ông Thủ Đức cúng thần Thổ Địa 守德市七府關帝廟拜福德正神

0 421

Ban Trị Sự người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu kính mời quý bá tánh đến thắp nhang thần Thổ Địa – Phúc Đức chánh thần 守德市七府關帝廟拜福德正神 ngày 4/3 tức Mùng 2 tháng 2 AL

Theo văn hóa tín ngưỡng dân gian, Thổ thần hay Thổ địa, là một trong ba vị thần phổ biến và gần gũi nhất của công đồng người Hoa bao gồm : Thổ Thần, Thần Tài và ông Táo

Theo Hiên Viên (Huỳnh đế) truyền lại, Thổ dưỡng nuôi vạn vật. Lời này cho thấy chữ Thổ chỉ xuất hiện khi loài người đã biết trồng trọt, canh tác. Đất bao dung cung cấp vật thực cho người, nên Thổ địa được tôn Phúc Đức chánh thần, Phúc Đức lão gia, Phúc Đức bá công…

Các cổ tịch Trung Hoa như Hiếu kinh, Tả truyện, Xuân thu Công Dương giải hỗ… đều có ghi chép về tục sùng bái Thổ thần. Theo đó thì xưa gọi thần đất là Xã, thần lúa là Tắc. Hai chữ Xã Tắc 社稷 vì vậy hàm nghĩa đất nước ông bà.

Lễ ký còn ghi rõ lễ cúng Thổ Thần hay cúng Thổ Địa : Vào tháng Trọng xuân, lấy ngày đầu tháng làm lễ tế thần Xã trong dân.

Theo Tả truyện, cháu đời thứ 11 của Viêm đế (Thần Nông) tên Câu Long 句龍, có công bình định chín châu, được phong tước Công, quan làm Hậu Thổ 后土; sau khi mất, ông được thờ làm thần Xã. Lễ tế thần Xã chia Xuân thu nhị kỳ, là Xuân Xã và Thu Xã.

Lại có thuyết khác ghi lại rằng đời Chu có Trương Phúc Đức, sinh vào mùng 2 tháng Hai năm Châu Võ vương thứ 2 (1.134 tr.Cn). Đức từ nhỏ đã thông minh hiếu thuận, đến năm 36 tuổi đảm nhận quan Tổng thuế, một đời cần chính thanh liêm, thọ đến 102 tuổi. Dân chúng nhớ ơn, chất đá làm miếu thờ. Đồn rằng Đức sống thanh liêm nên chết đi còn hiển hách, vẫn phù hộ dân chúng làm ăn thịnh vượng; triều đình phong làm Phúc Đức chánh thần 福德正神

Người Mân Nam (tức Phúc Kiến, Hakka) tin rằng ngoài chức năng bảo hộ nông nghiệp, Thổ địa còn giúp phù trì công việc mua bán thuận lợi; nên ở Đài Loan, dân chúng đồng nhất Thổ địa với Thần tài, là thủ hộ cho công ty, hãng xưởng.

Ở Quảng Đông, Hong Kong, Macao, Triều Châu, Đài Loan, bên cạnh ông Thổ địa (Thổ địa công 土地公), còn đặt thêm tượng phối ngẫu của ông, tức bà Thổ địa (Thổ địa bà 土地婆) phụ trách đỡ đần bình an cho phụ nữ.

Người Phúc Kiến gọi Thổ địa là Bá công 伯公, kiêm thêm việc canh giữ mộ địa được yên lành, nên nghĩa trang Phúc Kiến luôn có miếu Bá công. Vào 16 tháng Chạp hàng năm, người ta ra thắp nhang dâng lễ cúng Thổ Địa, tạ ơn vất vả của Bá công, xong mới tảo mộ người thân.

Ban trị sự người Hoa tại Thất Phủ Quan Đế Miếu Chùa Ông Thủ Đức cúng thần Thổ Địa 守德市七府關帝廟拜福德正神
Ban trị sự người Hoa tại Thất Phủ Quan Đế Miếu Chùa Ông Thủ Đức cúng thần Thổ Địa 守德市七府關帝廟拜福德正神

Bài vị Thổ thần phía trên thường là 4 chữ lớn “Phúc đức chánh thần”, hai bên là đôi liễn:

福而有德千家敬 Phúc nhi hữu đức thiên gia kính;
正則為神萬世尊 Chánh tắc vi thần vạn thế tôn.

(Đã phúc lại đức, ngàn nhà kính ngưỡng; Ngay thẳng nên thần, muôn đời tôn sùng).

Hoặc có khi hàm súc, đanh gọn như lời nguyền:

安仁自安宅 An nhân tự an trạch;
有土必有神 Hữu thổ tất hữu thần.

(Giữ lòng nhân thì nhà cửa tự yên ổn; Có đất ấy tất phải có thần ấy).

Lễ cúng Thổ địa thuở xưa chia làm Xuân Xã 春社, nhằm mùng 2 tháng Hai âm lịch; và Thu Xã 秋社, trùng với tiết Trung thu

Thổ thần ngày thêm thân thiết, nên dần được người Hoa rước về thờ cúng tại gia, mỗi ngày thắp nhang đảnh lễ. Riêng các nhà làm nghề buôn bán, do đồng nhất Thổ thần với Tài thần, nên mỗi tháng vào mùng 2 và 16, đều làm lễ cúng Thổ thần để cầu mua may bán đắt. Lệ cúng này gọi Tác nha 作牙, hoặc Nha tế 牙祭

Nha 牙 ở đây là ngà voi. Số là vào cổ đại, trong mỗi quân doanh đều có lá đại kỳ, do chỗ cán của đại kỳ này, ở tay cầm thường làm bằng ngà voi, nên đại kỳ còn gọi Nha kỳ 牙旗, là tượng trưng chiến thần phù trợ đại quân. Mỗi tháng, trong quân đều long trọng tế Nha kỳ vào ngày mùng 2 và 16, vừa là cầu nguyện thần linh, cũng là dịp tiệc tùng thắt chặt tình đồng đội vào sinh ra tử. Vào 2 ngày này, các cửa hàng trong thành cũng được hưởng sái, từ thịt cá heo gà cho tới nhang đèn mắm muối, đều tấp nập người mua. Lệ Tác nha do đó dần thành tục cúng Thổ thần cả của giới doanh thương.

Vía Thổ thần mùng 2 tháng Hai được lấy làm ngày đầu tiên cúng Tác Nha trong năm, nên gọi Đầu nha 頭牙; ngày 16 tháng Chạp theo đó là ngày cuối cúng Thổ thần trong năm, gọi cúng Vĩ Nha 尾牙. Vào hai ngày này, các chủ doanh nghiệp đều làm tiệc lớn, vừa là lễ tạ thần linh, vừa để khao thưởng nhân viên sau năm dài vất vả; nhất là Vĩ nha rất được trọng, là bữa lễ tất niên của mọi doanh nghiệp Tàu.

Năm nay, lễ cúng Thổ Địa – Phúc Đức chánh thần nhằm ngày 4/3 tức Mùng 2 tháng 2 AL, Ban Trị Sự người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa ÔngThất Phủ Quan Đế Miếu kính mời quý bá tánh thập phương đến thắp nhang thần Thổ Địa để cầu Quốc Thái Dân An – Mưa Thuận Gió Hòa – Gia Đạo Hạnh Phúc –  守德市七府關帝廟拜福德正神 

Leave A Reply

Your email address will not be published.