Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Đấu giá lồng đèn Tết Nguyên Tiêu Chùa Ông năm Nhâm Dần 2022-守德市七府關帝廟元宵节的接領勝燈得主

0 153

Kết quả đấu giá lồng đèn Tết Nguyên Tiêu Chùa Ông năm Nhâm Dần 2022 – 2022在守德市七府關帝廟元宵节的接領勝燈得主

Hàng năm, tại Rằm Tháng Giêng Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节 đều có 2 loại lồng đèn, một loại để cho bá tánh thập phương thỉnh về để cầu mong lại bình an, hạnh phúc, … cho gia đình và một loại bao gồm 9 lồng đèn lớn với các tên Cả Nhà Bình An, Mua May Bán Đắc, Đông Thành Tây Tựu, … để tiến hành đấu giá lồng đèn nhằm tạo ngân quỹ hoạt động cho chùa và cũng để hỗ trợ lớp học tiếng Hoa miễn phí.

Theo thông lệ hàng năm – việc đấu giá lồng đèn – “đấu giá thánh đăng” nhằm gây quỹ hoạt động thường niên (chủ yếu là phục vụ cho công tác từ thiện xã hội) của Ban trị sự Miếu. Dịp này, 09 ngọn “thánh đăng” được giữ cố định với số thứ tự và tên gọi trong nhiều năm gồm :

 • Đèn số 1 : Hợp Gia Bình An (Cả nhà bình an”
 • Đèn số 2 : Sinh Ý Hưng Long (Mua may bán đắc)
 • Đèn số 3 : Vạn Sự Thắng Ý (Vạn sự như ý)
 • Đèn số 4 : Tâm Tưởng Sự Thành (Nghĩ gì được đó)
 • Đèn số 5 : Nhất Bổn Vạn Lợi (một vốn vạn lời)
 • Đèn số 6 : Phú Quý Vinh Hoa (Vinh hoa phú quý)
 • Đèn số 7 : Chiêu Tài Tấn Bảo
 • Đèn Số 8 : Đông Thành Tây Tựu
 • Đèn Số 9 : Tổng Yếu Câu Vận (Mọi điều may mắn)

Các lồng đèn này được Ban trị sự Chùa ÔngThất Phủ Quan Đế Miếu chuẩn bị sẵn trên khán đài đã lần lượt được đưa ra đấu giá công khai từ số 1 đến số 9, ai ra giá cao nhất thì sẽ được mang “thánh đăng” về nhà. Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được niêm yết công khai tại Miếu và được sử dụng cho mục đích từ thiện xã hội, góp phần chăm lo cho cộng đồng.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên năm 2021 và 2022 đã tạm dừng hoạt động đấu giá lồng đèn này . 9 lồng đèn năm 2022 này được ưu tiên giành cho những người thường xuyên tham gia đấu giá trước đó thỉnh về. Danh sách những người giành được lồng đèn trong cuộc đấu giá lồng đèn Tết Nguyên Tiêu Chùa Ông năm Nhâm Dần 2022 :

 • Đèn số 1 : Hợp Gia Bình An – 合家平安: Ông Lý Hào Uy – 李豪威先生
 • Đèn số 2 : Sinh Ý Hưng Long -生意興隆: Ông La Vĩnh Sâm – 罗詠森先生
 • Đèn số 3 : Vạn Sự Thắng Ý – 萬事勝意 : ông Lương Vạn Vinh – 梁萬榮先生
 • Đèn số 4 : Tâm Tưởng Sự Thành下- 心想事成 : Bà Nguyễn Kim Anh – 阮金英女士
 • Đèn số 5 : Nhất Bổn Vạn Lợi = 一本萬利 : ông Giang Sâm Hoa – 江森華先生
 • Đèn số 6 : Phú Quý Vinh Hoa – 富貴榮華: ông Hồ Vĩnh Ba – 胡永波先生
 • Đèn số 7 : Chiêu Tài Tấn Bảo – 招財進寶 : Ông Dương Kiệt Thặng – 杨傑嵊先生
 • Đèn Số 8 : Đông Thành Tây Tựu – 東城西就
 • Đèn Số 9 : Tổng Yếu Câu Vận – 終要夠運: ông Lý Vỹ Hùng- 李煒雄先生

Leave A Reply

Your email address will not be published.