Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tết Nguyên Tiêu Rằm Tháng Giêng tại Chùa Ông Thủ Đức – 守德市七府關帝廟元宵节

0 243

Đã có rất nhiều bá tánh thập phương đến dự Tết Nguyên Tiêu Rằm Tháng Giêng tại Chùa Ông Thủ Đức và thỉnh lồng đèn may mắn – 燈籠在守德市七府關帝廟元宵节

Sáng thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 tức Rằm Tháng Giêng – 15 AL tháng 1 năm Nhâm Dần, rất nhiều bá tánh thập phương đã tề tựu về Chùa ÔngThất Phủ Quan Đế Miếu để thắp nhang trong ngày Tết Nguyên Tiêu – Tết Thượng Nguyên – 元宵节 Nhâm Dần 2022 để cầu cho Quốc Thái Dân An, Mưa Thận Gió Hòa cũng như gia đình được bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Công tác tổ chức cho Tết Nguyên Tiêu 2022 đã được Ban Trị Sự của cộng đồng người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa Ông tổ chức chu đáo, các bình xịt cồn rửa tay, khẩu trang, … đều đã được chuẩn bị sẵn, những khách thập phương đã về rất đông nhưng đều đeo khẩu trang, tuân thủ nguyên tắc 5K và đã không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất trật tự, …

Vào 8h sáng, Ban Trị Sự của cộng đồng người Hoa TP Thủ Đức tại Chùa Ông đã đại diện cộng đồng người Hoa cũng như những người dân trên địa bàn TP Thủ Đức đã kính cẩn thắp nhang cho đức Quan Thánh để cầu Quốc Thái Dân An, Mưa Thận Gió Hòa và mọi người đều được sức khỏe an khang, nhiều điều may mắn trong năm 2022

Ban Trị Sự người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 - 守德市七府關帝廟元宵节
Ban Trị Sự người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 – 守德市七府關帝廟元宵节

Hàng năm, tại Rằm Tháng Giêng Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节 đều có 2 loại lồng đèn, một loại để cho bá tánh thập phương thỉnh về để cầu mong lại bình an, hạnh phúc, … cho gia đình và một loại bao gồm 9 lồng đèn lớn với các tên Cả Nhà Bình An, Mua May Bán Đắc, Đông Thành Tây Tựu, … để tiến hành đấu giá lồng đèn nhằm tạo ngân quỹ hoạt động cho chùa và cũng để hỗ trợ lớp học tiếng Hoa miễn phí. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên năm 2021 và 2022 đã tạm dừng hoạt động đấu giá lồng đèn này . Khách viếng chùa vẫn có thể thỉnh loại lồng đèn thông thường. Các lồng đèn đều được Pháp Sư dùng máu gà trống để khai quang điểm tinh cho các lồng đèn.

Pháp Sư đang chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Pháp Sư đang chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节

Nhiều khách viếng chùa ngoài thỉnh lồng đèn may mắn còn thỉnh lộc, vay lộc, trả lộc tại chùa ông với ý muốn mang lộc từ Chùa Ông về nhà. Phần lộc gồm một phong lì xì và 2 trái quýt. Ai cũng có thể thỉnh về và không mất phí

Khách đến vay lộc, trả lộc, thỉnh lộc tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Khách đến vay lộc, trả lộc, thỉnh lộc tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.