Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Người Hoa với Tết Nguyên Tiêu Rằm Tháng Giêng tại Quan Đế Miếu – 華人元宵節在守德市七府關帝廟

0 202

Hình ảnh cộng đồng người Hoa TP Thủ Đức tham dự Tết Nguyên Tiêu Rằm Tháng Giêng tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức – 華人參加元宵節在守德市七府關帝廟

Tết Nguyên Tiêu nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới, “Nguyên” nghĩa là thứ nhất, “Tiêu” nghĩa là đêm. Ngoài ra Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết Thượng Nguyên để phân biệt với Tết Trung Nguyên (Rằm tháng bảy) và Tết Hạ Nguyên (Rằm tháng mười). Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ quan trọng với người Phật giáo hằng năm, vì vậy có câu nói rằng “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng giêng” hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng giêng”.

Tết Nguyên Tiêu hay còn được gọi là Rằm tháng Giêng hay Tết Thượng Nguyên cùng Tết Trung Nguyên, tết Hạ Nguyên đều bắt nguồn từ Trung Quốc, kéo dài từ ngày 14 – 15 tháng Giêng Âm lịch. Cộng đồng người Hoa tại TP Thủ Đức cũng như các nơi khác đều rất xem trọng Tết Nguyên Tiêu và có thể nói rằng đây là cái Tết quan trọng thứ 2 sau Tết Nguyên Đán

Ban Trị Sự người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 - 守德市七府關帝廟元宵节
Ban Trị Sự người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 – 守德市七府關帝廟元宵节
Ban Dân Vận và MTTQ TP Thủ Đức đến chia vui ngày Tết Nguyên Tiêu với cộng đồng người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 - 守德市七府關帝廟元宵节
Ban Dân Vận và MTTQ TP Thủ Đức đến chia vui ngày Tết Nguyên Tiêu với cộng đồng người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 – 守德市七府關帝廟元宵节
Các lãnh đạo P. Linh Tây - TP Thủ Đức đến chia vui ngày Tết Nguyên Tiêu với cộng đồng người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 - 守德市七府關帝廟元宵节
Các lãnh đạo P. Linh Tây – TP Thủ Đức đến chia vui ngày Tết Nguyên Tiêu với cộng đồng người Hoa tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu nhắp nhang ngày Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần 2022 – 守德市七府關帝廟元宵节
Pháp Sư đang thắp nhang, chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Pháp Sư đang thắp nhang, chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Pháp Sư đang chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Pháp Sư đang chuẩn bị làm lễ Khai Quang Điểm Tinh cho các lồng đèn trong Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 法師開光開點醒元宵节燈籠在守德市七府關帝廟
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Khách thỉnh lồng đèn tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节
Khách đến vay lộc, trả lộc, thỉnh lộc tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Khách đến vay lộc, trả lộc, thỉnh lộc tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节
Nhiều bá tánh đã cúng dường và ủng hộ kinh phí cho trường học tiếng Hoa Đại Thành, quỹ thể dục Đức Thanh tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức - Thất Phủ Quan Đế Miếu - 守德市七府關帝廟元宵节
Nhiều bá tánh đã cúng dường và ủng hộ kinh phí cho trường học tiếng Hoa Đại Thành, quỹ thể dục Đức Thanh tại Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên ngày Rằng Tháng Giêng Nhâm Dần 2022 tại Chùa Ông Thủ Đức – Thất Phủ Quan Đế Miếu – 守德市七府關帝廟元宵节

Vào ngày này, mọi người người cũng thường ăn chè Trôi Nước còn gọi là “Thang Viên” . Những viên bánh Trôi Nước to và nhỏ trong chén tượng trưng cho người lớn và trẻ em quây quần, đoàn viên trong gia đình nên còn được gọi là chè Đoàn Viên hay canh Đoàn Viên

Leave A Reply

Your email address will not be published.