Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh ngày lễ thay áo Quan Công tại Chùa Ông Thủ Đức – 关公沐浴更衣仪式

0 385

Ban Quản trị Thất Phủ Quan Đế Miếu đã tiến hành nghi thức thay áo ông Quan Công tại Chùa Ông Thủ Đức vào ngày Chủ Nhật tức ngày 28 tháng 6 năm 2020 – 七府关帝庙举行关公沐浴更衣仪式

Vào ngày 28 tháng 6 tức ngày 8 tháng 5 Âm Lịch cũng là ngày Hoàng Đạo, ban Quản trị Thất Phủ Quan Đế Miếu cùng bá tánh thập phương đã tiến hành nghi thức Mộc Dục Canh Y tức tắm gội và thay áo cho đức Quan Công cũng như Thánh Mẫu Nương Nương tại Chùa Ông quận Thủ Đức

Nghi thức Mộc Dục Canh Y bao gồm đầu tiên là làm lễ bái, thắp hương, tuyển chọn các đồng nam, đồng nữ dùng vải đỏ bao quanh, tắm rửa các pho tượng bằng nước thơm cùng lá bưởi , vệ sinh sạch sẽ bàn thờ, … sau đó thay áo mão mới

Một số hình ảnh tại lễ thay áo ông Quan Công :

Ban Trị Tự cùng các đồng nam, đồng nữ thắp hương, đốt giấy cúng trước khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo ông Quan Công tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM - 七府关帝庙理事班举行发宝在关公沐浴更衣仪式
Ban Trị Tự cùng các đồng nam, đồng nữ thắp hương, đốt giấy cúng trước khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo ông Quan Công tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM – 七府关帝庙理事班举行发宝在关公沐浴更衣仪式
Phía gian thờ và tượng Quan Công sẽ do các đồng nam phụ trách khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM -  关公神殿由于童男负责沐浴更衣
Phía gian thờ và tượng Quan Công sẽ do các đồng nam phụ trách khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM – 关公神殿由于童男负责沐浴更衣
Phía gian thờ và tượng Thánh Mẫu Nương Nương sẽ do các đồng nữ phụ trách khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM -聖母娘娘神殿由于童负女责沐浴更衣
Phía gian thờ và tượng Thánh Mẫu Nương Nương sẽ do các đồng nữ phụ trách khi tiến hành nghi lễ tắm gội, thay áo tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức, Tp HCM -聖母娘娘神殿由于童负女责沐浴更衣

Sau khi hoàn tất nghi thức thay áo ông Quan Công tại Chùa Ông Thủ Đức

Leave A Reply

Your email address will not be published.