Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh phát quà Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

1 815

Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 , Thất Phủ Quan Đế Miếu – Chùa Ông Thủ Đức đã tiến hành phát quà Tết Trung Thu năm 2019 cho các trẻ em trên địa bàn Q. Thủ Đức và các vùng lân cận

Rất nhiều trẻ em đã đến nhận quà Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年
Rất nhiều trẻ em đã đến nhận quà Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年
Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 - 01
Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 – 01

Lễ phát quà diễn ra từ 8h sáng và các bé được đọc tên đã lên nhận quà bao gồm 1 lồng đèn, 1 phần quà bánh kẹo, 1 bao thư có số tiền nhỏ. Tất cả các bé đều rất hào hứng khi nhận quà

Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 - 02
Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 – 02

 

Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 - 03
Phát quà Trung Thu cho trẻ em tại Tết Trung Thu năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 发礼物给小孩子在守德市七府關帝庙中秋节2019 年 – 03

Đến hơn 10h, chương trình phát quà Trung Thu tại Thất Phủ Quan Đế Miếu kết thúc khi tất cả các bé đều đã nhận quà của mình

1 Comment
  1. Cúc says

    Trẻ em Thủ đức có mà địa phương mình ko có. Buồn quá !

Leave A Reply

Your email address will not be published.