Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tình hình giảng dạy tiếng Hoa tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

2 1,298

Nhằm mục đích duy trì ngôn ngữ dân tộc – tiếng Hoa cho thế hệ con em của người Hoa, chùa ông – Thất Phủ Miếu mở chương trình giảng dạy tiếng Hoa miễn phí

Chương trình giảng dạy tiếng Hoa miễn phí áp dụng cho lứa tuổi 6 tuổi – 10 tuổi , có 2 khóa vào các giờ : 9h -11h và 15h-17h vào các ngày 2,4,6 trong tuần . Hiện đang có khoảng 30 học viên

Các lớp có trình độ cao hơn sẽ áp dụng thu phí với mức học phí thấp hiện đang có khoảng 60 học viên học từ 18h-20h

Mỗi khóa kéo dài khoảng 03 tháng. Thành phần giảng dạy gồm 3 giáo viên người Hoa

Đến nay sau 7 năm triển khai, đã có khoảng gần 1.700 học viên đã theo học các lớp khác nhau tại lớp học tiếng hoa miễn phí tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

2 Comments
  1. Bích Hạnh says

    Mình đăng ký cho con mình học được không ?

    1. chuaong says

      Bạn có thể đến chùa để đăng ký cho con bạn học nhé !.

Leave A Reply

Your email address will not be published.