Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hoạt động, công tác địa phương của Thất Phủ Quan Đế miếu

0 2,394

Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu được đánh giá là đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều trong các hoạt động, công tác địa phương tại quận Thủ Đức

Trưởng Ban Quản trị là ông Mã Sang đã được cơ cấu vào thành viên UB MTTQ quận Thủ Đức. Ông Lữ Triệu Hùng – Phó Ban Thường Trực là thành viên của UB MTTQ P. Linh Chiểu

Thất Phủ Quan Đế Miếu quận Thủ Đức đã vận động các gia đình người Hoa tham gia cuộc vận động : “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh”, …

Ngoài ra, Thất Phủ Quan Đế Miếu quận Thủ Đức đã thường xuyên tham gia các phong trào của địa phương như : học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, vì người nghèo, Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, các công tác từ thiện do UB MTTQ quận Thủ Đức, Hội Chữ Thập Đỏ, … phát động

Thường xuyên thăm hỏi, phát quà cho các vị cao niên từ 80 tuổi, hỗ trợ, quan tâm, … các trẻ em nghèo, phát quà cho các bé thiếu nhi ngày Quốc tế Thiếu Nhi, tết Trung Thu, …

Các thống kê cơ bản trong các ngày gần đây :

  • Ngày 10/02/2018 phát 180 phần quà chia cho 4 phường Linh Chiểu, Linh Tây, Trường Thọ, Linh Đông, kèm 30 phần quà cho người nghèo bán vé số chung quanh
  • Ngày 20/01/2019 phát 210 phần quà cho bà con nghèo
  • Ủng hộ P. Linh Chiểu tổng cộng 11 triệu đồng
  • Ủng hộ P. Linh Tây tổng cộng 11 triệu đồng
  • Ủng hộ Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức 7 triệu đồng
  • Ủng hộ lũ lụt tại các phường Linh Tây : 5 triệu đồng, P. Linh Chiểu : 5 triệu đồng, MTTQ quận Thủ đức : 6 triệu đồng
  • Ủng hộ học bổng Nguyễn Hữu Thọ : 3 triệu đồng
  • Ủng hộ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai : 2 triệu đồng, ..
Leave A Reply

Your email address will not be published.