Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Đấu thầu lồng đèn bình an

0 517

Hàng năm vào Rằm tháng Giêng, Chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miều quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức đấu thầu lồng đèn cầu bình an

Thông thường sẽ có 09 lồng đèn đánh số từ 1 đến 10 và có các tên như sau :

 1. Cả nhà bình an – Hợp gia bình an
 2. Mua may bán đắc – Hưng ý hưng long
 3. Vạn Sự Như Ý
 4. Muốn gì được nấy – Tâm tưởng sự thành
 5. Một vốn bốn lời – Nhất bổn vạn lợi
 6. Phú quý vinh hoa
 7. Chiêu tài tấn bảo
 8. Đông thành tây tựu
 9. Mọi sự may mắn – Tổng yếu cú vận

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu thầu lồng đèn cầu bình an, sau khi trừ chi phí lồng đèn sẽ được dùng để tu bổ chùa, làm kinh phí hoạt động cho các lớp đào tạo tiếng Hoa và sẽ được dùng để làm các công tác xã hội cho cộng đồng người Hoa lẫn người Việt ở địa phương

Kết quả đấu thầu lồng đèn năm 2018 :

 1. Đèn Cả nhà bình an – Hợp gia bình an : công ty Mỹ Phụng đấu thành công với giá 33.800.000đ
 2. Đèn Mua may bán đắc – Hưng ý hưng long : công ty Trần Hải đấu thành công với giá 22.800.000đ
 3. Đèn Vạn Sự Như Ý : Ông Giang Trạch Hưởng đấu thành công với giá 16.800.000đ
 4. Muốn gì được nấy – Tâm tưởng sự thành : Ông Lữ Đức Khang đấu thành công với giá 18.000.000đ
 5. Một vốn bốn lời – Nhất bổn vạn lợi : Ông Trần Quý đấu thành công với giá 13.200.000đ
 6. Phú quý vinh hoa : công ty Tân Hạnh Phong đấu thành công với giá 16.800.000đ
 7. Chiêu tài tấn bảo : Ông Đinh Hán Diệp đấu thành công với giá 13.800.000đ
 8. Đông thành tây tựu : công ty Tân Thành Nguyên đấu thành công với giá 14.300.000đ
 9. Mọi sự may mắn – Tổng yếu cú vận : công ty Tin Học Gia Hào đấu thành công với giá 36.800.000đ
Leave A Reply

Your email address will not be published.