Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Công tác duy tu Thất Phủ Quan Đế Miếu

0 466

Trong những năm qua, ban Quản Trị chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu đã có nhiều công tác quan trọng trong việc duy tu và sửa chữa chùa

Cuối năm 2013, ban Quản Trị chùa Ông đã tiến hành thay toàn bộ ngói trong miếu, sơn sửa, chỉnh trang lại nhiều nơi hư hỏng, làm 1 cặp rồng mới ở chánh điện, làm 1 cặp rồng ốp 2 cột chính trước lễ đường, thay toàn bộ gạch nền, …

Hàng năm, vào dịp các lễ lớn như Năm mới, Rằm Tháng Giêng, Rằm tháng 7, lễ Vu Lan, … sẽ có thêm cá lồng đèn nhỏ treo trước sân và quanh chùa, ..

Làm thêm 1 bảng đồng để ghi tên các thiện nhân đã ủng hộ chi phí trong vừa sửa chữa và tu bổ chùa

Ba nằm đáo lệ 1 lần, Thất Phủ Quan Đế Miếu sẽ thay thần bào mới cho 5 vị thần chính trong chùa là Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Nương Nương, Thổ Địa Công Công, ông Chu Thương và ông Quan Bình

Dự kiến sắp đến sẽ làm lại cổng chính trước sân chùa do hiện tại cổng khá nhỏ, lại sát trục đường Kha Vạn Cân rất đông xe nên xe bốn bánh, xe buýt, … của các tín đồ, phật tử ra vào chùa rất khó khăn và nguy hiểm

Tất cả các kinh phí đều lấy từ ngân sách chùa kèm tiền ủng hộ của các vị thiện nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ

Leave A Reply

Your email address will not be published.