Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2018 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

0 806

Ngày Rằm tháng Giêng tức tết Thượng Nguyên còn gọi là Tết Nguyên Tiêu năm 2018, Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông Thủ Đức đã tổ chức đấu giá lồng đèn cầu Bình An

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2018 :

  1. Đèn Cả nhà bình an – Hợp gia bình an : công ty Mỹ Phụng đấu thành công với giá 33.800.000đ
  2. Đèn Mua may bán đắc – Hưng ý hưng long : công ty Trần Hải đấu thành công với giá 22.800.000đ
  3. Đèn Vạn Sự Như Ý : Ông Giang Trạch Hưởng đấu thành công với giá 16.800.000đ
  4. Muốn gì được nấy – Tâm tưởng sự thành : Ông Lữ Đức Khang đấu thành công với giá 18.000.000đ
  5. Một vốn bốn lời – Nhất bổn vạn lợi : Ông Trần Quý đấu thành công với giá 13.200.000đ
  6. Phú quý vinh hoa : công ty Tân Hạnh Phong đấu thành công với giá 16.800.000đ
  7. Chiêu tài tấn bảo : Ông Đinh Hán Diệp đấu thành công với giá 13.800.000đ
  8. Đông thành tây tựu : công ty Tân Thành Nguyên đấu thành công với giá 14.300.000đ
  9. Mọi sự may mắn – Tổng yếu cú vận : công ty Tin Học Gia Hào đấu thành công với giá 36.800.000đ

Số tiền thu được và danh sách đấu giá lồng đèn Thất Phủ Quan Đế Miếu thành công đều được đưa lên danh sách công khai trên báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Hoa. Sau khi trừ chi phí lồng đèn, số tiền thu được sẽ được dùng để làm kinh phí tu bổ, sửa chữa chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu, chi trả cho việc dạy học tiếng Hoa miễn phí, làm công tác từ thiện tại địa phương, ….

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2018 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 守德市七府關帝庙感谢各位善信热心拍投九個勝意聖燈 2018 年
Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2018 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 守德市七府關帝庙感谢各位善信热心拍投九個勝意聖燈 2018 年

Leave A Reply

Your email address will not be published.